آدمهای خوب شهر

Tuesday, May 27, 2008

این خاطره را دوست دارم که اینجا بنویسم که یاد روزهای دبیرستانم را زنده می کند. آقا باقر را می شناسید؟ همان آقای آهل دل مهربانی است که در انتشارات مولی، خیابان انقلاب، سر وصال کار می کند. یک روز در نوجوانی که هنوز کلی با خداوند و انسان و دنیا کلنجار عاطفی داشتم، غمگین و آشفته از دم کتابفروشیشان رد می شدم که صدایم کرد. کمی از اسفار ملاصدرا را برایم خواند و تفسیر کرد که خداوند هر لحظه چطور به ما زندگی می بخشد و گفت حالا حالت خوب شد؟ اینقدر گرفته نباش! به نظرم این همه محبت و گشاده دستی به یک غریبه کیمیای هستی است. خدا نگهش دارد

نویسنده: ساناز فرهنگی

Labels:

1 Comments:

  • هی! کسی از ساناز فرهنگی خبری داره؟ می دونین کجا میشه پیداش کرد یا خبری گرفت ازش؟

    By Anonymous فریده, at 12:41 PM  

Post a Comment

<< Home