آدمهای خوب شهر

Wednesday, February 07, 2007

سلام
در راستای پست قبلی اینم شماره حساب:
شماره ی 0307334937006 به نام ناهید سلطانزاده در بانک صادرات ایران ، شعبه ی دربند

پولهای جمع شده صرف خریدن عیدی برا بچه هایی که گفتم می شه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home