آدمهای خوب شهر

Friday, January 05, 2007

این ماجرا وقتی اتفاق افتاده که شهرزاد و یه سری آدمهای خوب دیگه داشتن بین کسایی که تو خیابون می خوابن کیسه خواب پخش می کردن.

"نصفه شب است. با عصایی راه خود را پیدا میکند و شاید چیزی برای خوردن. تقریبا روبه روی باغ فردوس. می پرسیم جایی برای خواب داری؟ اتاقی اطراف امام حسین دارد.
کیسه خواب می خوای؟ نه، فقط اگه پتو دارین بهم بدین. من اتاق دارم کیسه خواب رو به کسی بدین که جا نداره.
.
.
.
"
با اجازه از وبلاگ شهرزاد

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home