آدمهای خوب شهر

Thursday, November 30, 2006

تو میوه فروشی بودم و داشتم خرید می‌کردم. یه پیرزنی رو دیدم که داشت از جعبه‌ی میوه‌های کهنه و پلاسیده که میوه‌فروش یک گوشه‌ی مغازه‌اش، احتمالا برای دور ریختن، گذاشته بود میوه برمی‌داشت. بعد آمد پیش میوه‌فروش برای حساب کردن. میوه‌فروش قیمتی که برای اون میوه‌های خراب پیشنهاد کرد بیشتر از چیزی بود که اون پیرزن می‌تونست بپردازد. پیرزن میوه‌ها را همان‌جا گذاشت و رفت. لحظه‌ای گذشت. من به میوه‌فروش گفتم میوه‌ها را به پیرزن بدهد، هر چقدرش ماند من خودم می‌دهم. میوه‌فروش شاگردش را صدا زد و گفت برود دنبال پیرزن و برش گرداند. شاگرد مغازه رفت و بعد از یک دقیقه برگشت و گفت که نتوانست پیرزن را پیدا کند. پیرزن زودتر رفته بود.

از این اتفاق سال‌ها می‌گذرد و هر وقت به یادش می‌افتادم هزار افسوس می‌‌خورم که چرا آن قدر صبر کردم تا پیرزن برود. خودم را هرگز نمی‌بخش


نویسنده:
ناشناس

Labels:

6 Comments:

 • in post che rabti be in weblog daasht? to adame khube shahri?ya mikhaasty behsio nashod?yaa mive forooshe adame bade shahr?yaa aslan dar raastaaye yaad aavari bud ke biain hame aadame khube shahr baahsim!yaa inke aslan ayyohalnaas adaam haai ham hastand ke pool nadaarand?aakhe che rabty daasht?vaaghan!!!

  By Anonymous Anonymous, at 3:16 AM  

 • والا منم دقیقا نمی دونم فقط چون یه نفر اینو نوشته بود من خواستم سانسور نشه. حالا با فیدبک شما کم کم پست ها خودشون دقیق تر میشن.

  By Blogger مسافر, at 12:16 PM  

 • زندانی سیاسی آزادی باید گردد!د
  اعدام همین امروز ملغی باید گردد!د
  حکومت فاشیستی ملغی باید گردد!ئ
  !حکومت سوسیالیستی ایجاد باید گردد
  دفاع از حق افغانی وظیفه انسانی!د
  شعارهای پیشنهادی دیگر برای 16 آذر
  نه به اسلامی کردن دانشگاهها
  زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  دانشجوی زندانی آزاد باید گردد دستگیری دانشجویان موقوف انحلال حراست،
  خروج همه نیروهای انتظامی از دانشگاه ها انحلال کمیته های انضباطی و لغو تمامی تعلیق ها و سایر احکام آن
  آزادی تشکل های مستقل دانشجوئی،
  آزادی بیان و عقیده لغو آپارتاید جنسی لغو حجاب اجباری لغو مجازات اعدام،
  آزادی کبرا، دلارا و...مرگ بر استثمار،
  تبعیض و نابرابری، مرگ بر سرمایه داری نه به جنگ،
  نه به تحریم، نه به بمب اتم
  زنده باد آزادی و برابری
  آزادی تشکل، اعتصاب،
  حداقل دستمزد 500 هزارتومان یا کار یا بیمه بیکاری کافی برای همه
  زنده باد همبستگی کارگری،
  زنده باد کارگران شرکت واحد


  16azar85@gmail.com
  http://16azar-85.blogspot.com/

  By Anonymous Anonymous, at 4:47 PM  

 • زندانی سیاسی آزادی باید گردد!د
  اعدام همین امروز ملغی باید گردد!د
  حکومت فاشیستی ملغی باید گردد!ئ
  !حکومت سوسیالیستی ایجاد باید گردد
  دفاع از حق افغانی وظیفه انسانی!د
  شعارهای پیشنهادی دیگر برای 16 آذر
  نه به اسلامی کردن دانشگاهها
  زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  دانشجوی زندانی آزاد باید گردد دستگیری دانشجویان موقوف انحلال حراست،
  خروج همه نیروهای انتظامی از دانشگاه ها انحلال کمیته های انضباطی و لغو تمامی تعلیق ها و سایر احکام آن
  آزادی تشکل های مستقل دانشجوئی،
  آزادی بیان و عقیده لغو آپارتاید جنسی لغو حجاب اجباری لغو مجازات اعدام،
  آزادی کبرا، دلارا و...مرگ بر استثمار،
  تبعیض و نابرابری، مرگ بر سرمایه داری نه به جنگ،
  نه به تحریم، نه به بمب اتم
  زنده باد آزادی و برابری
  آزادی تشکل، اعتصاب،
  حداقل دستمزد 500 هزارتومان یا کار یا بیمه بیکاری کافی برای همه
  زنده باد همبستگی کارگری،
  زنده باد کارگران شرکت واحد


  16azar85@gmail.com
  http://16azar-85.blogspot.com/

  By Anonymous Anonymous, at 4:59 PM  

 • neveshteye to chejoori rastchin shode???!

  By Anonymous Anonymous, at 2:00 AM  

 • manzooram ine ke man hamash bayad ye "i" akhare neveshte ham bezaram. kheili dardesar saze.

  By Anonymous Anonymous, at 2:01 AM  

Post a Comment

<< Home