آدمهای خوب شهر

Thursday, January 04, 2007

این جریان رو دوستم مریم برام تعریف کرد که من از زبون خودش می نویسم:
داشتم رانندگی می کردم. ماشین بغلی یه آهنگ خیلی قشنگ گذاشته بود که من هم می شنیدم. بعد از کلی که با خودم کلنجار رفتم، کنارش نگه داشتم و گفتم:
"ببخشید، این چه آهنگیه؟"
و اون آقا هم جواب داد:
"یادگار دوست، شهرام ناظری"
من هم تشکر مردم و رفتم. سر چهارراه بعدی، همون ماشین بغلم ایستاد و راننده از پنجره سی دی یادگار دوست رو داد به من و رفت.


نویسنده:
بهاره

Labels:

2 Comments:

 • زتو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم
  که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد

  "یادگار دوست"


  وبلاک زیبایی دارید!

  By Anonymous Anonymous, at 1:42 PM  

 • يادگار دوست رو من هم خيلي دوست دارم. خيلي كه مي گم خيلي زياده ها. با كار اون ماشين بغليت هم خيلي حال كردم.اما اين خيلي از خيلي اول خيلي بيشتر مي ارزه.:)

  By Anonymous Anonymous, at 5:28 PM  

Post a Comment

<< Home