آدمهای خوب شهر

Saturday, September 16, 2006

آدمهایی همین دورو بر
-------------------------
بعد از یک رانندگی 9-10 ساعته می رسم خانه و اول به جای خواب می نشینم پای کامپیوتر. یک عالمه آدم از تجربه های زیبایشان نوشته اند و من تا ته دلم شاد می شود. ممنون از همه. کامنت ها را می گذارم در متن اصلی.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home