آدمهای خوب شهر

Saturday, September 16, 2006

می خواهم سکه ای بخرم برای یک عروس وداماد .در خانه پول کم دارم وراهم دور از مرکز خرید
به مدرسه زنگ می زنم وبا مدیرم حال واحوال می کنم واز برنامه ای که باید انجام بدهم می گویم ،می گوید :من نزدیک بازارم برایت می خرم سر فرصت بیا بگیر
پیش از آنکه بروم خودش می آید در خانه میدهد
نازنینی است


نویسنده:
محبوبه

Labels:

1 Comments:

  • Kheyly site jallebee ast , be sharty ke "Mahboobe " bishtar benevise

    By Anonymous Anonymous, at 6:40 AM  

Post a Comment

<< Home