آدمهای خوب شهر

Tuesday, July 28, 2009

ماشین سبز

امروز قدم زنان داشتم از سر كوچه مي گذشتم كه توجهم جلب شد به ماشيني كه دو جعبه سبزرنگ دستمال كاغذي گذاشته بود پشت شيشه عقب. جلوتر كه رفتم ديدم يك بسته ي ديگر هم روي داشبورد دارد و به آينه ماشين هم دو تا از اين خوشبوكننده هاي سبز كه شبيه كاج هستند آويزان كرده است. مانده بودم سبز حسابشان بكنم يا نه كه راننده چشمش كه به لبخند گل و گشاد من افتاد يك وي متين نشانم داد. كلا احوالمان خوش شد به خاطر اينهمه ابتكار كه مي تراود از اين ملت .

این متن رو از گوگل ریدر یکی‌ از بچه‌ها برداشتم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home