آدمهای خوب شهر

Monday, July 27, 2009

مرد آلمانی

دیروز از سفر برگشته به. یک جور‌های رئیس من است در این یک ماه و بیش از حد علاقمند به وقایع ایران. ۲-۳ روی بعد از آمدن من رفته بود و حالا که برگشته کلی‌ هیجان زده است. صبح که از در کتابخانه میایم تو میاید طرفم.

چه خبر؟

نمیدانم دقیقا چه می‌خواهد بداند ولی‌ شروع می‌کنم از نماز جمعه تعریف کردن. و از شعار‌های مردم.

بعد هر جملهٔ من قیافه‌اش و صدایش هیجان زده تر میشود.

آخر سر با لبخند سرش را تکان میدهدو میگوید

you people are amazing. absolutely amazing....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home