آدمهای خوب شهر

Sunday, July 19, 2009

شعار

بعد از نماز جمعه-

بلندگو: مرگ بر انگلیس

مردم: مرگ بر روسی

بلندگو: ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند

مردم: ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند

بلندگو: خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست

مردم: خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست

.

به نظرم این آخری شاهکاره. تفاوتشون یه چیزیه شبیه تفاوت ِ "می کشم می کشم آنکه برادرم کشت" و "برادر شهیدم رأیتو پس می گیرم". یا شبیه تفاوت "این است و جز این نیست" با "موسوی، موسوی ،رای منو پس بگیر" یا بهتر از اون، "برادر تحریمی، پرچم ایران ِ منو پس بگیر" [آن روزهایِ دور] ه

این ملت رو دوست دارم این روزا. بیشتر از هر وقت دیگه ای..

برگرفته از وبلاگ "شبانی که دستهای خدا را می شست"

5 Comments:

 • فوق العاده بود آن روز. به تاریخ پیوست. کم نظیر بود. رفتار ملت هم بی نظیر بود

  By Anonymous soheil, at 10:46 PM  

 • با با فقط که برادرا شهید نشدن..بهتر نیست همه حا به جای برادر هموطن بگیم؟

  By Anonymous Anonymous, at 6:10 AM  

 • خامنه ای بی دین / شده نوکر پوتین

  By Anonymous Anonymous, at 6:15 PM  

 • ولی امر مسلمین / نوکر روسیه و چین

  By Anonymous Anonymous, at 2:46 PM  

 • دولت باطل نمی خوایم / رهبر قاتل نمی خوایم

  By Anonymous Anonymous, at 2:46 PM  

Post a Comment

<< Home