آدمهای خوب شهر

Tuesday, July 14, 2009

برسانمتان؟

بيشتر مسير برگشت راهپيمايي انقلاب-آزادي مردمي كه كنار خيابونها وايساده بودند، توي پياده رو ها بودند بهمون علامت وی نشون مي دادن و هي مي گفتن خسته نباشيد. دمتون گرم. آفرين به هممتتون.
بعضي ماشينها هم خسته هارو سوار مي كردند تا يه جايي تو اون ترافيك مي رسوندند، حتي ماشينهايي كه خانواده توش بودند.
يك وانتي بود، كه يكسري از پسرهارو سوار كرده بود. من از خستگي ديگه نمي تونستم راه برم. بچه ها گفتند بپر بالا سوار شو. من كه نشستم، به هواي من وسط راه يك خانم ديگه هم سوار شد.
دست راننده وانت درد نكنه واقعن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home