آدمهای خوب شهر

Tuesday, July 14, 2009

با عرضه معذرت از راضیه بابت تاخیر در نوشتن خاطره اش. متاسفانه تو بخش نظرات از قلم افتاده بود.

ما رفته بودیم ارومیه، شب شده بود و ما با ماشین خودمون دنبال مسافرخونه یا هتل می‌گشتیم. توی خیابون از یکی از رهگذرا پرسیدیم که مسافرخونه یا هتل کجا می‌تونیم پیدا کنیم. بعد از این‌که آدرس داد، با خوشرویی و با یه لحن بسیار آشنا و صمیمی ما رو دعوت کرد که بریم خونه‌شون یه شب مهمونشون باشیم. انگار که سال‌ها ما رو می‌شناسه و به ما اعتماد داره! برای من و خانو‌اده‌م این برخورد از یه رهگذر عادی خیلی جالب بود، این اخلاق... و ما اون موقع فهمیدیم که چه‌قدر مردم تهران با مردم ارومیه فرق دارند! البته هر جایی چنین آدمایی هستند، ولی نه این‌قدر دم دست... ما هیچ‌وقت اون آقا رو فراموش نکردیم و هنوز یادش می‌کنیم!

نویسنده: راضیه

1 Comments:

  • منم خاطرات خیلی زیادی از مهمون نوازی ارومیه ایها دارم. واقعا با مرام هستن

    By Anonymous نرگس, at 10:58 AM  

Post a Comment

<< Home