آدمهای خوب شهر

Monday, July 13, 2009

مردی با ظرف سرکه

اشک آور زدن
هر کسی که هنوز چشمش خیلی نمی سوخت سیگار فوت می کرد توی چشم بقیه
یه خانمی یه جعبه دستمال کاغذی گرفته بود و بین مردم پخش می کرد
اون یکی یه جعبه ماسک از داروخونه خریده بود و پخش می کرد
این وسط یه آقای میانسالی توی یه ظرف ماست سرکه ریخته بود و به همه می گفت یک کم از این
بمالین به ماسکتون. عجب خوب کار کرد این سرکه

(اینها مال روز 18 تیره - پارک لاله-امیر آباد قبل از این که موتوری هاشون مردم نوازی کنن )

نویسنده: ناشناس

0 Comments:

Post a Comment

<< Home