آدمهای خوب شهر

Monday, August 31, 2009

نردبان!

دو سه روزی بود که منتظر نامه ی مهمی بودم و امروز آخرین روز تحویل مدرکی که قرار بود برسه. دفتر پست محل حواله داد به پست مرکزی، اونجا که رسیدم ساعت نزدیک 1 بود و با اینکه ساعت اداری تموم نشده بود کسی رو راه نمی دادند داخل. مونده بودیم چی کار کنیم که آقای جوانی با لباس تاسیسات و نردبانی در دست از ساختمان خارج شد. قیافه ی من و بابا رو که دید پرسید چی شده؟ توضیح دادیم... فکری کرد و به بابا گفت سر نردبان رو بگیر با من بیا تو.... بابا رفت و من موندم، .... دقایقی بعد نامه تو دستم بود

از وبلاگ کفشهایم کو

Labels:

7 Comments:

 • va ehteram nazashtan be mogharare ye edare to iran hamishe joze karhaye khob be hesab miyad!!!

  By Anonymous Anonymous, at 6:51 PM  

 • احترام به مقررات طرفینی است. نمی شود فقط از یک طرف ماجرا انتظار قانون مداری داشت.

  By Blogger مسافر, at 4:44 PM  

 • age khodetoonam jaie in doostemoon boodid ..hamin heso dashtid? ...

  By Anonymous Anonymous, at 5:38 AM  

 • هممم... گمونم اینجا یه سوءتفاهم پیش اومده. به نظرم کسی که مقررات رو رعایت نمی کرد، اون آدمی بود که دوستای ما رو راه نمی داد توی دفتر اداره ی پست. چون اون طوری که من برداشت کردم اون ها قبل از پایان ساعت اداری رسیده بودن

  By Anonymous فر, at 2:17 PM  

 • شما که اینجایید! پس چرا نمی نویسید؟

  By Anonymous nilaa, at 7:30 AM  

 • خوبهکه که مثبت می اندشیموفق باشی

  By Anonymous Anonymous, at 11:21 AM  

 • سلام، آدم ها فطرتاً خوبند ولی این محیط و تربیت است که باعث هننجارهای خوب و بد می گردد.ما تقصیر نداریم، این را باید بدانیم

  By Anonymous بلخابی, at 4:12 AM  

Post a Comment

<< Home