آدمهای خوب شهر

Sunday, February 27, 2011

خوشرویی صبحگاهی!

هفتة پیش جلوی در دانشگاه 2 نفر وایساده بودن چک می‌کردن داوطلبا با خودشون موبایل نبرن تو حوزة امتحانی. کمی جلوتر از من یکی داشت یه داوطلب رو می‌گشت هی غر می‌زد: خب گفتن موبایل نیارین، نیارین دیگه، من نمی‌دونم چرا این دانشجوها...
بعد اینی که داشت منو می‌گشت هی می‌گفت: ببخشید، خیلی عذر می‌خوام، جسارت میشه، خیلی‌خیلی عذر می‌خوام. بچه‌ها حواسشون نیست تلفوناشونو می‌برن سر جلسه بعد برا خودشون دردسر میشه. شما که تلفن همراتون نیست. بفرمایید، بفرمایید.جسارت شد ببخشید. من هاج و واج مقایسة رفتار این آقا با همکارش بودم که یه لبخند خوشگل زد و گفت: این رفیقمون سر صبحی خواب‌آلوده‌س، خسته‌س و از این جور حرفا. می‌خواستم بگم ایشالا هرچی درد و بلای توئه بخوره تو سر این رفیقت که با خودم گفتم آدم باش از این آقائه یاد بگیر

نویسنده: aem

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home