آدمهای خوب شهر

Sunday, March 27, 2011

پرستار های شب عید

دوست عزیز، هنوز کلی آدم خوب تو شهرمون مونده، یکیشون پرستارای بخش نوزادان بیمارستان طوس که شب عیدی وقتی بچه یک ماهه من مریض شده بود و مجبور شدیم تو بیمارستان بخوابونیمش، با وجود اینکه طبق مقررات نباید اجازه میدادن که خانومم پیشش بمونه، نصفه شبی با کلی تلفن کردن (اونم بدون التماس ما و فقط با یک خواهش) به این و اون تونستن مجوز موندن مادر رو بگیرن، تا برخورد خوب بقیه پرسنل بیمارستان (حتی نگهبان بیمارستان که هر وقت و بیوقتی به من اجازه رفتن پیش اونا رو میدادم.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home