آدمهای خوب شهر

Monday, May 14, 2012

باز هم راننده

بروشورهای تبلیعاتی بازارچه یه انجمن خیریه   رو بردم بدم   راننده های کرایه مسیر تجریش- شهرک قدس و خواهش کنم   بدن به مسافراشون. محل بازارچه شهرک غربه . مسئول خط نه تنها قبول کرد که بده  به راننده های خط خودش  - یه تعداد هم گرفت که به پیشنهاد خودش بده به تاکسی های مسیر سعادت آباد و شهرک غرب که پل مدیریت ایستگاهشونه.   


نویسنده: زرافشان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home