آدمهای خوب شهر

Wednesday, August 25, 2010

افطاری نگهبان وزارت مسکن

مجبور بودم به خاطر کاری حدود یک ساعت جلوی وزارت مسکن فاطمی توی ماشین بنشینم. وقت افطار نگهبان ساختمان با یک بشقاب نان تازه و پنیر آمد زد به شیشه ماشین. گفت دیدم اینجا منتطرید گفتم افطار کنید! هم شرمنده شدم هم متعجب. کلی تشکر کردم یک لقمه از نان پنیرش کندم و به فاصله یکی دو دقیقه راه افتادم. من روزه نبودم. اما همین که این پسر جوان به جای نشستن پشت شیشه های آبی اتاقکش و هلف هلف خوردن و تماشا کردن مردم چنین معرفتی داشت، خودش دست مریزاد دارد.

از وبلاگ آهو

Labels:

3 Comments:

 • مرسی جونم

  By Anonymous Ahoo, at 1:47 AM  

 • به به... لذت بردم... زیبا بود...

  By Anonymous Anonymous, at 12:11 PM  

 • ممنونم دوست خوب
  خیلی ممنون

  By Anonymous ansherli, at 8:45 PM  

Post a Comment

<< Home