آدمهای خوب شهر

Tuesday, October 26, 2010

اين دو پيرمرد..

تهران شهر شادي نيست.. اصلن تهران شهر عبوسي است (و اين البته ديد و حس من است)..
                                                         +++
صبح ها‏ كنار خروجي شمالي متروي صادقيه‏ دو پيرمرد ترك زبان‏ يكي سرنا به دست و ديگري دهل به بغل ميخوانند. به آذري. و بايد باشي و ببيني كه چطور به شجاعت اخمهاي شهر را باز ميكنند.
و گاهي هم پيرمرد دهل به دست تكانكي به كمر ميدهد و روي پا بند نميشود. وردش هم اين است: اخمهايت را باز كن جوان!
                                                         +++
گاهي كه نيستند‏ دلم برايشان تنگ ميشود‏.. براي اين رزمندگان شادي..
 
نویسنده: مهدی

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home