آدمهای خوب شهر

Tuesday, December 07, 2010

قانون جذبه؟!

از وقتی چشمم دنبال آدم‌های خوب است، تعداد آدم‌هایی که جایشان در صندلی جلوی تاکسی را به من می‌دهند بیشتر شده.
نویسنده: زهرا قدیانی

Labels:

2 Comments:

Post a Comment

<< Home