آدمهای خوب شهر

Sunday, January 23, 2011

مردم خوب زنجان


من خواستم اینجا از همه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکر کنم که الفنی همه جوابامو می دادن، و خیلی کمکم کردن برای اینکه مدرکمو بگیرم.واقعا حرف ندارند. لازم نبود هی من از تهران پاشم برم اونجا. همینطور از مردم خوبشون که هیچ جا بهتر از زنجانیها من آدم ندیدم. تاکسیها می دیدن ما دانشجو هستیم کرایه نمی گرفتن، حتی دکترش ازمون ویزیت نمی گرفت می دید دانشجو هستیم. واقعا همشون حرف ندارن. تازه اونم با تیپ دختر تهرونی بودن ما و قر و فرمون. واقعا همه اشون رو دوست دارم و به نظرم بهترین مردم ایران زنجانیها هستن.
نویسنده: ف. ف

Labels: , , ,

2 Comments:

  • همه ی این هایی که گفتی بر عکسه
    البته در مقایسه با تهرانی ها مردم هر شهری بهترن

    By Anonymous آنا, at 1:56 PM  

  • چقد خوب شد كه اينو نوشتين!
    من هم اين ترم تو دانشگاه زنجان كار اداري داشتم. خيلي به كارم خوب رسيدگي كردن. معاون معاونت آموزشي وقتي ديد مسافرم يه ربع رفت ناهار و گفت زود برگشتم كه كارت تا قبل از تعطيل شدن بخش اداري راه بيفته كه مجبور نشي يه روز ديگه هم بياي. مسئول آموزش دانشكده فني هم يه صبح تا ظهر از اين اتاق به اون اتاق خودش پا شد كارمو پيگيري كرد. تازه وقتي مي ديد دارم خسته مي شم بيسكويت جلوم مي گرفت و اصرار هم مي كرد اضافه بردارم! يه خانومي هم بود كه بايد نامه مو تايپ مي كرد. وقتي رفتم پيشش و فهميد از تهران ميام مي خواست بگه برام چاي بيارن. بعدش تا كارم راه بيفته كلي بهم انرژي داد و از اتاق هم كه داشتم مي اومدم بيرون بهم گفت: دخترم مي سپارمت به خدا! هنوز صداش تو گوشمه. آدم وقتي كار اداري داره و وقتش تنگه همين چند تا جمله هم كلي بهش اميد مي ده. خيلي خيلي سپاس آدم هاي خوب شهر زنجان!

    By Anonymous نيلوفر, at 11:17 AM  

Post a Comment

<< Home