آدمهای خوب شهر

Friday, January 21, 2011

آدم‌های خوب شهر شیراز

  از وبلاگ صادق آنلاین
از موقعی که سوار تاکسی شدم، «ذکر گفتن» زیرلبش توجهم را جلب کرد، با مسافران به گرمی خداحافظی می‌کرد و آن‌ها را با الفاظ انرژی بخشی مثل «دست خدا» و «به سلامت» بدرقه می‌نمود.
مثل تمام مسیرهای چهار کورسه، پانصد تومانی را به راننده دادم و پیاده شدم، در حین رفتن صدای بوقش توجهم را جلب کرد ولی چون می‌دانستم کاری با من ندارد به راه خود ادامه دادم، دوباره که صدای بوق را شنیدم برگشتم نگاه کردم، دیدم به من اشاره می‌کند که برگردم، برگشتم طرف تاکسی، صد و پنجاه تومان بهم برگرداند و رفت!

*طبق تعرفه سازمان تاکسیرانی شیراز، کورس اول ۱۲۵ تومان، کورس دوم ۲۲۵ تومان، کورس سوم ۳۰۰ تومان و کورس چهارم ۳۵۰ تومان تعیین شده که این تعرفه به صورت خودمختار کورسی ۱۲۵ تومان یا ۱۵۰ تومان توسط رانندگان محاسبه و دریافت می‌شود یعنی چهار کورس می‌شود به عبارتی ۶۰۰ تومان!! 

 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home