آدمهای خوب شهر

Wednesday, November 01, 2006

درباره "یک پیشنهاد"!

سلام دوباره
من می خواستم بگم که من فهمیدم پیام منظورش چیه. و به این نتیجه رسیدم که راس می گه (درباره اینکه اینا نی تونه جزو حریم خصوصی باشه). دیگه پیشنهادی در این مورد نمی دم فقط خودم با در نظر گرفتن این موضوع تصمیم می گیرم تو هر مورد مشخصات بدم یا نه. شما هم که طبق معمول هر جوری که به نظرتون درسته بنویسین.
بازم مرسی از پیشنهاد های عماد و پیام.

1 Comments:

  • در هر صورتش من ارادت دارم! پ

    By Anonymous Anonymous, at 7:09 AM  

Post a Comment

<< Home