آدمهای خوب شهر

Wednesday, October 18, 2006

ستار العیوب

من که تازه طلبه حوزه علمیه قم شده ام اولین جایی که به ذهنم برای نماز صبح به جماعت خواندن می رسد مسجد فاطمیه در گذر خان است که آقای بهجت نماز در آنجا می خوانند
برای دیدن آقای بهجت منتظر می مانم تا ایشان بیایند
و از آنجا که شنیده ام آقای بهجت چشم برزخی دارند مدام ذکر ( یا ستار العیوب )را می گویم
از دور مشخص است که پیرمرد عصا زنان دارد می آید به من که می رسد یک لبخندی به من می کند و می گوید یا ستار العیوب.

نویسنده:
حسین

Labels:

1 Comments:

  • az sheddate manaviatesh, tanam larzid...

    By Anonymous Anonymous, at 1:47 PM  

Post a Comment

<< Home