آدمهای خوب شهر

Monday, October 16, 2006

وثیقه

یکی از دوستان رو گرفته بودم و باید واسه آزاد شدنش وثیقه جمع می کردیم. هر کسی هر قدر که می تونست آورده بود 1 میلیون کم داشتیم. به هر کی زنگ می زدم تا میدید برای وثیقه اس نه می گفت. بهش زنگ زدم تا گفتم گفت همین الان بیا. رفتم دم خونشون و دو تا چک پول 500 ای بهم داد. بدون اینکه بپرسه کی بر می گرده پولش. چند روز دیگه پول برگشت اما مهرش.....

نویسنده:
شهرزاد

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home