آدمهای خوب شهر

Monday, October 16, 2006

نقل و نبات!

خیلی وقتها توی زندگی چیزهایی هست که تا می خوای بنویسیشون می بینی انگار ارزششون کم می شه. حسشون از بین می ره و می شن یه چیز روزمره عادی. یا شاید نوشتن من اینجوریه.
توخیابون که رانندگی می کنی، خیلی آدمها هستن که بدون اینکه لازم باشه بهت راه می دن. ولی آدم در مقابل بقیه ای که نزدیکه تو راه خود آدم بزنن بهش فراموششون می کنه. خیلی وقتها از در یه جایی که می خوای بری تو نفر جلویی در رو برات نگه می داره.
گاهی فکر می کنم اگه تو طول روز اینا رو یادم نگه دارم، شاید بتونم از خیلی چیزا کمتر حرص بخورم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home