آدمهای خوب شهر

Sunday, October 22, 2006

معلم

آقای بیگلر معلم زبان ماست، اون فوقالعاده ترین آدمیه که من تو عمرم دیدم، من عاشق کتاب خوندنم و تو خونه وقتی میخوام کتاب بخونم کلی بهم غر میزنن که درست رو بخون بچه! من سر کلاس آقای بیگلرپنهونی کتاب داستان میخوندم، آقای بیگلر صدام کردن و من ترسیده بودم و یقین داشتم دعوام میکنن، ولی بهم گفتن که میتونم تو زنگاشون راحت باشم، گفتن که این یه راز میشه بین من و ایشون، و هیچوقت به مدرسه یا خانوادهم نمیگن که سر کلاس درس گوش نمیدم، آقای بیگلر به من گفتن: هرکسی راه خودشو میره، و گفتن که درکم میکنن. بین این همه فشار مدرسه و خونواده، آقای بیگلر مثل مسکنن.

نویسنده:
آهو

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home