آدمهای خوب شهر

Thursday, September 23, 2010

پلیس مهربان 1

چند سال پیش‌ها، من و مامانم و شهرزاد، کنار یه ماشین پلیس بودیم. داشتیم سه نفری تند و تند ور می‌زدیم و از این الکی دعواها بود که اصلن نمی‌فهمی کدومتون چی می‌گین. پلیسه خیلی جدی توی بلندگوش فرمود: با هم دعوا نکنید! آروم با هم حرف بزنید! با هم‌دیگه دوست باشید!

نویسنده: مرضیه از قول گیتی (در گودر پیدا کردم)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home