آدمهای خوب شهر

Friday, November 12, 2010

به حق تخفیف های نگرفته!

چند روز پیش بود، هوا تازه تاریک شده و بود و سوز بدی هم داشت؛ با یکی از دوستام رفته بود سمت خیابونه پالیزی ، نزدیک پاساژ اندیشه بودیم که دو تامون احساس ضعف کردیم و گفتیم بریم یه چیزی بخوریم. من دلم ذرت مکزیکی میخواست و اون ساندویچ، قرار گذاشتیم دو تاشو بگیریم و نصف کنیم.
از همون بغل ذرت رو خریدیم و وارد مغازه ساندویچی شدم یه ساندویچ با دو تا نوشابه سفارش دادم و به مغازه دار گفتم ما بیرون منتظریم. زیاد طول نکشید رفتم تو و دیدم حاضره، گفتم آقا چقدر میشه گفت فلان قدر 10% هم تخفیف حجاب! اول نشنیدم ( پیش خودم گفتم احتمالا امروز سالگرده یه اتفاق خوش تو زندگیشه تخفیف میده) گفتم تخفیف چی؟ به روسری ام اشاره کرد و گفت حجاب! چشام از تعجب گرد شد( به قول بابام باید نعلبکی زیرش میگرفتی تا نیفته) یه آن به خودم اومدم دیدم همون طوری تو بهتم از مغازه دار تشکر کردم و دیدم همه جای مغازه اش نوشته حجاب اسلامی رو رعایت کنید و به خانمی که بعد من اومد و محجبه بود هم تخفیف داد فهمیدم کلا به محجبه ها تخفیف میده. راستش برام خیلی جالب بود که هنوز خیلی چیزا برای خیلی کسا ارزشه، از مغازه که اومدم بیرون دوستم گفت چقدر شد و وقتی براش تعریف کردم حالا یکی باید تعجبه اونو جمع میکرد!

نویسنده: فائزه مقدم

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home