آدمهای خوب شهر

Monday, November 08, 2010

پسربچه با ادب

امروز رفتم سوپری محل. یه پسر جوون توی مغازه بود و یه دختر 6، 7 ساله. ظاهرن پسره بعد از دختر کوچیکه اومده بود توی مغازه اما فروشنده حواسشو داده بود به پسره و به حرف دختره که یه چیپس میخواست گوش نمیداد. بعد از اینکه پسره خریدش تموم شد، یهو برگشت سمت دختر کوچیکه و جلوی چشمای متعجب من و فروشندهه رو به دختره گفت: ببخشید نوبت تو بود! من حواسم نبود! و رفت
واقعن آدم گاهی به اینجا امیدوار میشه..

نویسنده:مهدی

Labels:

2 Comments:

Post a Comment

<< Home