آدمهای خوب شهر

Wednesday, November 17, 2010

نذر

من در ایران مانده ام
چون هفته ی پیش که قرار بود استاد محترم همه مان را یک شستشوی حسابی بدهد، تمام خدمه بخش زنان نفری 10 تا صلوات برایمان نذر کرده بودند.

از گودر یک نفر

Labels:

4 Comments:

 • سلام
  ببخشید این که نوشتید مفهوم نبود
  یعنی چی شده؟

  By Anonymous Anonymous, at 10:24 AM  

 • به نظر من اومد که خدمه بخش زنان برای موفقیت دامشجوها نذر صلوات کردن

  By Blogger آدمهای خوب شهر, at 10:34 AM  

 • در "ایران" ماندم یعنی "دانشگاه ایران"؟
  کشور نیست پس

  By Anonymous Anonymous, at 9:08 PM  

 • به نظر من یعنی کشور ایران.

  By Blogger آدمهای خوب شهر, at 1:22 AM  

Post a Comment

<< Home