آدمهای خوب شهر

Friday, November 12, 2010

مسافر و راننده تاکسی:)

یه بار از بالای خیابان ولیعصر تا ونک تاکسی سوار شدم. وقتی رسیدیم دور میدان ونک از راننده پرسیدم مسیر بعدیش کجاست، به مسیر من نمی خورد. نزدیک میدان خواست من رو پیاده کنه، گفتم: "آقا اینجا نگه میدارید جریمه تون نکنند" گفت نه خانوم نگران نباش. بعد یه دفعه گفت خانوم بشین می برمت تا جایی که میخوای. مسافر هم نزد. تمام راه داشتم فکر می کردم که وقتی رسیدیم چطور باهاش دعوا کنم که من نخواستم تا اینجا بیام، خودت منو آوردی و میتونستی مسافر بزنی و نزدی. خلاصه هی برای خودم داستان می بافتم که اگه خواست کرایه ام رو دولا پهنا حساب کنه چی بهش بگم و چه جوری از جلوش در بیام. وقتی رسیدیم، هر کاری کردم کرایه مسیر دوم رو حساب نکرد. وقتی پرسیدم چرا، گفت: برای اینکه شما اونقدر به فکر راننده تون
 بودین که جریمه نشه

نویسنده: شیوا

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home