آدمهای خوب شهر

Tuesday, January 11, 2011

تاکسی ها

دخترم موبایلش رو گم  کرده  بود .  فکر می کرد شاید تو  تاکسی خط  انقلاب- تجریش افتاده باشه .رفت  ایستگاه انقلاب پرس و جو که شاید پیدا شده باشه . منم رفتم ایستگاه تجریش. داشتم با مسئول خط حرف می زدم . هر تاکسی که از پایین می رسید به بقیه می گفت  یه موبایل گم شده ماشینتونو بگردین.
موبایل پیدا نشد ولی حرکت راننده ها خیلی به دلم نشست.
 نویسنده: زرافشان

Labels:

3 Comments:

  • :)

    By Anonymous Ala, at 2:18 PM  

  • nice

    By Anonymous Anonymous, at 9:15 AM  

  • http://mahdibedashti.blogspot.com/2010/12/blog-post_04.html

    By Anonymous Anonymous, at 2:34 PM  

Post a Comment

<< Home