آدمهای خوب شهر

Thursday, April 21, 2011

کارت مترو

در متروی آزادی من و بقیه ی مسافران از قطار پیاده شده بودیم و منتظر آسانسر بودیم. در پشت گیت ها پیرمرد و پیرزنی با دخترشان ایستاده بودند. از قرار معلوم بلیتشان اعتبار نداشت و مسئول گیت ها به آنها اجازه ی رد شدن نمی داد و می گفت باید برگردند و دوباره بلیت بخرند.آنها اصرار می کردند که بلیتشان دو سفره است ولی مسئول گیت می گفت به هر حال الان اعتبار ندارد. پیرمرد و پیرزن غصه شان گرفته بود که چه جوری ابن همه پله را بالا و پایین بروند تا بلیت بخرند و مثل این که مسیر برگشت از آسانسر به ورودی اصلی مترو را هم زیاد بلد نبودند. ما مسافران هم نظاره شان می کردیم تا این که آقایی از جمع ما به مسئول گیت ها گفت حالا ملاحظه ی سنشان را بکنید و بگذارید رد شوند. اما او جواب داد که اینجا با دوربین مدار بسته کنترل می شود و اگر بدون بلیت اجازه ی رد شدن آنها را بدهد توبیخ خواهد شد. آن آقا گفت اگر من کارت خودم را بزنم به این سه نفر اجازه ی رد شدن می دهید؟ مسئول گیت ها گفت با کارت شما فقط یک نفر می تواند رد شود ولی اینها سه نفر هستند. بقیه ی مسافران که انگار منتظر شنیدن این جمله بودند همه کارت هایشان را درآوردند و گفتند ما هم حاضریم کارت بزنیم. خلاصه در نهایت سه نفر از مسافران کارت زدند و پیرمرد و پیرزن و دخترشان کلی تشکر کردند و رد شدند

نویسنده: ملیکا شهریاری

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home