آدمهای خوب شهر

Saturday, May 21, 2011

بنیاد حکمت اسلامی صدرا

می خواستم برم بنیاد حکمت اسلامی صدرا که چند تا از کتابهای ملاصدرا رو برای یکی از دوستان بخرم. صبح از توی وبسایت موسسه شماره تلفنشون رو پیدا کردم. آقایی که گوشی رو برداشت بهم گفت که کتابها رو داره و اگه می خوام برم بگیرم دم در اسم اونو بگم که راهم بدن. بگذریم که وقتی رسیدم فهمیدم دفتر مرکزی مفصل تر از این حرفهاست و قرار نیست کسی بره اونجا کتاب تکی بخره.
از نگهبان دم در مجتمع گرفته تا آقایی که سوار ماشینم شد و تا دم ساختمان باهام آمد، تا نگهبان دم درساختمان  بنیاد و آقای پیرهادی که بردم به کتابفروشی و آقای کتابفروش که خودش گفت کتابها رو ورق بزنم که مشکلی نداشته باشد آنقدر همه مهربان و کار راه بنداز بودند که حسابی کیف کردم.
خلاصه که دست همه شان درد نکند.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home