آدمهای خوب شهر

Thursday, June 02, 2011

نگهبان پیر صبر و مدارا و دخترش....

از گودر:

هاله سحابی در آخرین شب حیاتش در بیان خاطراتی از پدرش گفت: یادم می‌آید سال 78 كه كوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و دانشجوها خیلی عصبانی بودند، بابا به جمع آنها رفت و در جمع آنها نشست و گفت كه بنشینید خواسته‌های‌تان را بنویسید و از اینجا بیرون نروید، چون می‌خواهند شما را بزنند. بچه‌ها عصبانی بودند و حتی هو كردند و گفتند سحابی كی تو را مامور كرده و پدرم جواب داد كه 50 سال تجربه‌ام مرا مامور كرده و آمده‌ام بگویم نگذارید خشم به شما غلبه كند.

نویسنده: ناشناس

Labels:

1 Comments:

  • پنجاه سال تجربه......
    ماها وقتی در طول یه جریان قرار میگیریم تندرو میشیم// همچین بزرگانی مارو کمک میکنند همیشه....
    روحش شاد

    By Blogger bashar, at 3:07 AM  

Post a Comment

<< Home