آدمهای خوب شهر

Wednesday, July 13, 2011

شهردار خوب

آدم خوب شهر، شهردار خوب منطقه ماست که بلندگوهایی که به دستور مقامات (بالا) تو شهرداری نصب شده بود تا صبح و ظهر و عصر اذان بگه رو قطع کرد تا هم محلی هاش آسایش داشته باشند حتی اگه اسلام به خطر بیافته...

نویسنده: احسان

Labels:

1 Comments:

  • راننده خوب شهر ما
    http://pirefarzaneh2.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
    یک اسکناس دویست تومانی و یک سکه پنجاه تومانی می دهم به راننده اتوبوس ، سکه آنقدر ریز و کوچک است که کف دستش گم می شود. شرمم می شود معطل کنم برای گرفتن بیست و پنج تومان باقیمانده . سرم را می اندازم پایین و از اتوبوس دور می شوم . یکی از پشت سر صدایم می کند ، برمی گردم ، راننده است که از ماشین اش پیاده شده تا باقی پول مرا پس بدهد.
    سکه بیست و پنج تومانی ای که کف دستم می گذارد ، بزرگتر از پنجاه تومانی کف دست خودش است . سر که بلند می کنم برای تشکر و چشمم که می افتد به چهره ی خسته و گرمازده اش ، تازه می فهمم چقدر انصاف او بزرگتر از شرم من است.

    By Anonymous پیرفرزانه, at 11:24 AM  

Post a Comment

<< Home