آدمهای خوب شهر

Wednesday, June 29, 2011

راننده کتاب فروش

امروز سوار یه تاکسی شدم. . راننده مرد جوانی بود که کنار مسافر کشی -کتاب هم می فروخت. . هر جایی که می شد -روی داشبورد-زیر دنده و خلاصه هر جایی که فکرش رو بکنید قفسه کوچک زده بود و توش کتاب کذاشته بود.وبا خوش رویی در مورد هر کتاب که برمی داشتی توضیح می داد.توی هیچ سفر درون شهری اینقدر به من خوش نگذشته بود!.

نویسنده: زرافشان

Labels:

2 Comments:

  • ketab kharid kardin hala? :-)

    By Anonymous Anonymous, at 5:11 AM  

  • سلام و ببخشید که دیر سوالتون رو دیدم. بله خرید کردم.ومعرفی کوتاهی که آقای راننده در مورد کتاب داد هم خیلی خوب بود.

    By Anonymous زرافشان, at 1:36 AM  

Post a Comment

<< Home