آدمهای خوب شهر

Sunday, June 05, 2011

چای صبح برای رفتگر

از گودر احسان:

امروز صبح ساعت 4 پاشدم که قرصامو بخورم
صدای جاروی رفتگر می اومد
شنیدم که یه آقایی اومد به رفتگر محلمون گفت
بیا تا این چایی رو بخوری من جارو میزنم
این آدما کمن، ولی هستن

فرستنده: نجوا

Labels:

1 Comments:

  • pedare man in kar ro mikard. vali sobh e zood na, avvale rooz mamoolan. albate kheiliaye dige ham in kar ro mikardand. roftegar e mahal ro hame mishnakhtand, choon migooftand ke az zaman e javoonish mas'ool e khaiaboon va mahalle ma bood. adam e khoobi bood, saade va bi shilepile bood va hame ham azash khosheshon mioomad. alan dige az in khabara mesle 20 saale ghabl kamtar mishnavim. vali mishnavim, mamnoonam azatoon.

    By Anonymous Anonymous, at 7:19 AM  

Post a Comment

<< Home