آدمهای خوب شهر

Sunday, June 26, 2011

مسافر مهربان:)


یه روز صب تو تاکسی نه من پولِ خورد داشتم،نه آقای راننده...و یکی از خانومهای خوبِ شهر داوطلبانه کرایه تاکسیمو دادند!!!

نویسنده: اندیشه غفرانی

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home