آدمهای خوب شهر

Sunday, September 17, 2006

ونک-شهرک غرب

یه ماشین کهنه ولی به طرز غیرمنتظره ای تمیز.فکر کنم راننده اش دکترای ادبیات داشت ولی نشسته بود پشت رل. کلملت به اندازه ای شمرده و سنجیده از دهنش در می اومد که انگار از قبل نوشته و حفظشون کرده. بعد که از ماشین پیاده شدم آرزو کردم کاش یه راننده تاکسی فرهیخته بودم

نویسنده:
آسیه

Labels:

2 Comments:

  • salam :) barat ye mail zadam be hamin adrese adamhaye.khoobet

    By Anonymous Anonymous, at 7:30 AM  

  • ایده جالبی داری مریم عزیز . خوب و خوش باشی

    By Blogger آریا تهم, at 8:17 AM  

Post a Comment

<< Home