آدمهای خوب شهر

Sunday, October 17, 2010

خانم رادیولوژیست

یک رادیولوژی فک و دندان هست توی خیابان ولیعصر کمی پایین تر از پسیان. اسم خود رادیولوژی را نمی دانم ولی اسم کوچه اش هست نصیبی. یک خانه خیلی قدیمی را سه طبقه را همانطور که بوده نگه داشته اند و فقط وسایل کار را گذاشته اند توش. چند بار تاحالا رفته ام برای عکسهای دندان عقل. دختری هست که مسئول عکس گرفتنشان است. از آن آدمهایی است که نگاهش که می کنی دلت انگار آرام می شود آنقدر که نگاهش و لبخندش مهربان است و آنقدر همه کارش را با آرامش (و نه تنبلی) می کند. تکان اگر بخوری عصبانی نمی شود و باز با همان صبر بار اول همه چیز را توضیح می دهد.  عکس را که تحویلت می دهد سوال اگر بکنی باز با لبخند جواب می دهد و آخر سر همه با همان لبخند راهی ات می کند که بروی. جای خوبی است برای اینکه کمی ترست از جراحی دندان چند ساعت بعد بریزد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home