آدمهای خوب شهر

Friday, July 22, 2011

شاگرد راننده

آدم خوب شهر شاگرد راننده ی سرویس دانشگاه بود که وقتی موقع جمع کردن کرایه ها من و دوستم از خستگی خوابمون برده بود، مثل بقیه صدامون نزده بود و بیدارمون نکرده بود...

نویسنده: ناشناس

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home