آدمهای خوب شهر

Monday, July 25, 2011

کیف پول گمشده

فکر کن وسط خیابون کیف دستی‌ت رو بالا و پایین کنی اما ببینی از کیف پول خبری نیست. یا گم شده یا دزد برده. به هرحال دو زار برای رفتن به خونه نداری! وقتی از پیدا کردنش ناامید میشی به هر زور و زحمت خودت رو می رسونی خونه و یه اپسیلون هم احتمال نمیدی یه روزی گم شده، پیدا شه.
4-5روز بعد، از حراست دانشگاه با من تماس گرفتند. اولش چندتا سکته مغزی و قلبی زدم وقتی فهمیدم اونی که پای تلفنه حراستیه. یعنی با من چه کار داره؟! تا اینکه گفت کیفتون پیدا شده و بیاید تحویل بگیرید. وقتی رفتم دانشگاه، شمارۀ خانومی که کیف رو تحویلشون داده بهم دادن. خیلی برام عجیب بود. چون کیفم میدون انقلاب گم شده بود و میدون المپیک به دستم رسید. زنگ زدم به اون شماره. یه خانومی برداشت و برام توضیح داد: قبل از دیدن کیفت به حضرت زهرا گفتم شرایط رو جوری فراهم کنید که بتونم به شما خدمت کنم. تا اینکه خوردم به پست کسی که کیفت رو پیدا کرده بود و نمی دونست باید باهاش چی کار کنه. وقتی کارت دانشجوییت رو از کیف درآوردم و دیدم اسمت فاطمه است، با خودم گفتم حالا وقتشه که به قولم عمل کنم. احساس کردم این کار مورد رضایت حضرت صدیقه طاهره است. برای همین گشتم دانشگاهتونو پیدا کردم و کیفت رو تحویل حراست دادم.
ایشالا که حضرت زهرا خیر ِدنیا و آخرت به ایشون بده.

نویسنده: ناشناس

0 Comments:

Post a Comment

<< Home