آدمهای خوب شهر

Monday, August 01, 2011

موبایل و دوست بدبین!

امشب با دوستم رفتیم پارک قدم بزنیم. تازه یه گوشی سونی اریکسون اکسپریا خریده. یه جا نشستیم و بعد ادامه دادیم به قدم زدن. موبایل رو از جیبم در آوردم که ساعت رو نگاه کنم یهو گفت: وای موبایلم رو رو صندلی جا گذاشتم. دوید به سمت جایی که بودیم ولی موبایل نبود. هی می گفت بردن دیگه تموم شد. با گوشی خودم زنگ زدم بهش دو سه بار زنگ زدیم کسی جواب نداد. گفت فایده نداره. گفتم چرا نمی گی طرف آدم ساده ایه نمی دونه چجوری جواب بده؟ اگه حرفه ای بود که اول سیم کارت رو در میاورد. بار چهارم یه پسری برداشت و گفت آره پیداش کردم گفتم ور دارم بالاخره صاحبش پیداش میشه گناه داره. قرار گذاشت باهامون یه جایی و رفتیم. زنگ زد که آره فلان گوشه خیابونم. دوستم اشتباه فهمید رفت یه جای دیگه بعد گفت نیستن دیدی؟ سر کاریم. بهش زنگ زد فهمید اون سمت دیگه منظورش بوده. رفتیم و دیدیم دو تا جوون تو یه پراید نقره ای بودن. گوشی رو برگردوند و هرچی گفتیم یه مژدگانی یا شامی لااقل مهمون تون کنیم قبول نکردن.
و تو تمام این مدت داشتم فکر می کردم که میشه این دوستم هم یکی از آدمهای خوب شهر رو ببینه؟

نویسنده: ناشناس

Labels:

1 Comments:

  • آدم خوب شهر مامور دفتر پلیس بعلاوه ده بلوار سازمان آب مشهده که امروز وقتی تو صف بودم تا نوبت من بشه و مدارک منو وارد سیستم کنه، اینترنتش که قطع شد با وجود اینکه هی همکارش بلند برای همه توضیح می داد که ببخشید سیستم ها قطعه و من هم خب اصلا عجله نداشتم و درک کردم و ناراحت نبودم اما آخرش که کارم تموم شد و مدارکمو تحویل داد باز گفت ببخشید معطل شدید مشکل از سیستمها بود

    By Anonymous Anonymous, at 5:41 PM  

Post a Comment

<< Home