آدمهای خوب شهر

Wednesday, August 03, 2011

فروشنده محترم

آدم خوب شهر فروشنده فروشگاه سجاد توی رضاست که هر وقتی باهاش حرف میزنی جوابت رو با کلی احترام و محبت میده. وقتی میری سر ظهر ماه رمضونی خوردنی بخری چپ چپ نگات نمیکنه

نویسنده: مهدی 

Labels:

1 Comments:

  • دیروز کلاسم 15 دقیقه بعد افطار تموم شد و خب با وجود اینکه تو خیابون ماشین فراوون بود اما تاکسی گیرم نیومد. یه موتور سوار جوون اومد جلوم وایساد و گفت: آقا کجا میری برسونمت؟
    تعارف کردم ولی بلافاصله سوار شدم.
    از قضا هم منطقه ای در اومدیم و تا سر کوچه مون هم رسوندم و البته اجازه نداد کرایه ش رو حساب کنم

    By Anonymous Anonymous, at 12:49 PM  

Post a Comment

<< Home