آدمهای خوب شهر

Tuesday, August 02, 2011

مامور پلیس مودب:)

آدم خوب شهر مامور دفتر پلیس بعلاوه ده بلوار سازمان آب مشهده که امروز وقتی تو صف بودم تا نوبت من بشه و مدارک منو وارد سیستم کنه، اینترنتش که قطع شد با وجود اینکه هی همکارش بلند برای همه توضیح می داد که ببخشید سیستم ها قطعه و من هم خب اصلا عجله نداشتم و درک کردم و ناراحت نبودم اما آخرش که کارم تموم شد و مدارکمو تحویل داد باز گفت ببخشید معطل شدید مشکل از سیستمها بود

نویسنده: ناشناس

Labels: ,

1 Comments:

  • Bebakhsh ke keyboardam farsi nadareo majbooram intori benevisam....
    webloget ro alan peyda kardam...karet aalie dooste aziz... edame bede ke ma be injoor webloga shadidan niaz darim... shayad ghobare naa-omidi ye meghdar kenar bereo kasai ke az khoob boodan daran naa-omid mishan ye joone dobare begirano edame bedano behtar beshan...
    mamnoon az to...

    By Anonymous Anonymous, at 4:06 AM  

Post a Comment

<< Home