آدمهای خوب شهر

Wednesday, September 20, 2006

تنها تاکسی است که تاکسی مترش کار می کند. یک ورق چسبانده: مسافر گرامی نرخ کرایه توسط تاکسی متر محاسبه و دریافت می گردد. خوش حال می شوم که بالاخره راننده ای پیدا شد که از این دستگاه استفاده کند. توی تاکسی یاد سمند شادی می افتم.
عصر در مسیری غیر از مسیر همیشگی سمند شادی, دوباره سمند شادی جلوی ما می ایستد و سوارمان می کند. آقای راننده یا همان مدیریت سمند شادی به همه یکی با خطاب کردن خانم و آقا سلام می کند. بعد لیوانی جوجه ای را به همه تعارف می کند که پر از آب نبات است. با رویی خوش تا انتهای مسیر با ما صحبت می کند و سرآخر هنگام خداحافظی می گوید لبخند یاتون نره.

"همیشه در سخت ترین لحظه ها لبخند بزن شاید کسی عاشق لبخند تو شد."

نویسنده:
شهرزاد

Labels:

1 Comments:

  • Agha addressesho bede ke khodayeesh payam vase didanesh ham ke shode har masiri ro ke mire bahash beram. Chakerim

    By Anonymous Anonymous, at 5:52 PM  

Post a Comment

<< Home