آدمهای خوب شهر

Thursday, December 30, 2010

راننده تاکسی و بنزین ارزان

دو روزبعدگرون شدن بنزین سوارتاکسی شدم,پولمو دادم چند دقیقه بعد که راننده تاکسی بفيه پولموبرگردوندگفتم آقا زیاد دادین گفت نه خانم من باک ماشینمو بابنزین 100تومنی پر کرده بودم که هنوزتموم نشده براهمینم هنوز کرایه قبلی رومي گیرم وبيشترش نکردم.. 

نویسنده: سونیا شامخی

1 Comments:

  • سلام .امشب خسته به خونه اومدم .سری به سایت ها زدم و اتفاقی به وبلاگ تون بر خوردم. مرسی کلی روحیه گرفتم چه وبلاگ خوبی! چه ایده ی قشنگی! پر از روحیه و انرژی مثبت .واقعا ممنونم و از اینکه آدم های خوب اطرافم رو می بینم احساس آرامش میکنم

    By Anonymous سعیده, at 12:24 PM  

Post a Comment

<< Home