آدمهای خوب شهر

Thursday, May 24, 2007

شهرزاد یه پروژه جدید داره.
خودش توضیح داده که چه اگه می خواین کمک کنین چی کار کنین.
:)

Saturday, May 05, 2007

اشتراک دانش

من یک همکار دارم، که تیم انها را به یک کلاس آموزشی فرستادند. من هم خیلی دوست داشتم بروم ولی رئیسم معطل کرد و نشد. این همکار خوب یک نسخه از کتاب اصل راهنما را به من داد

نویسنده:
بهاره